20. És real el que creiem o són il·lusions creades pels nostres sentits per entendre el món en què vivim?
Autor: Escher